KAVASAKIJEVA BOLEST

Authors

  • Dragana Janić

DOI:

https://doi.org/10.7251/SCEPED1902029J

Abstract

Kavasakijeva bolest (KB) je akutni sistemski vaskulitis krvnih sudova srednjeg kalibra
koji prevashodno pogađa decu uzrasta do 5 godina (Hedrich i sar., 2018). Reč je o
jednom od najčešćih oblika vaskulitisa u dečjoj dobi (uz Henoh-Šenlajnovu purpuru).
Oboljenje je dobilo ime po Tomakisuu Kavasakiju, koji je 1967. godine izvorno opisao
pedesetoro dece s ovim oblikom vaskulitisa (Kawasaki, 1967). Glavne odlike KB su
povišena telesna temperatura, promene na koži i sluzokožama, konjunktivitis i vratna
limfadenopatija. Mada svi arterijski krvni sudovi u organizmu mogu da budu zahvaćeni
zapaljenjskim procesom, oboljenje najčešće pogađa koronarne arterije, čijim oštećenjem
može da izazove ozbiljne sekvele usled stvaranja aneurizme.
KB češće pogađa dečake nego devojčice. Prosečna incidencija u Evropi iznosi 5-10
na 100.000 dece uzrasta do 5 godina (Singh i sar., 2015), dok u Japanu dostiže oko 250
na 100.000 (Makino i sar., 2015).

Published

2019-10-17