SIMPTOMATSKO LEČENJE POVIŠENE TEMPERATURE U DECE

Authors

  • Nada Krstovski

DOI:

https://doi.org/10.7251/SCEPED1902055K

Abstract

Povišena temperatura jedan je od najčešćih simptoma u detinjstvu sa kojim se susreću
pedijatri i drugo medicinsko osoblje. Roditelji su često veoma zabrinuti i daju
antipiretike čak iako je temperatura minimalno povišena ili je uopšte nema. Povišena
temperatura je fiziološki odgovor koji ispoljava korisne efekete u borbi protiv infekcije
i nema dokaza da uzrokuje neurološke komplikacije. Odluka o snižavanju povišene
temperature treba da bude individualna sa ciljem da se postigne sveukupna udobnost
febrilnog deteta pre nego sama normalizacija temperature. Indikacije za lečenje povišene
temperature su šok, prisustvo pridružene bolesti zbog koje su povećani metabolički
zahtevi, disbalans tečnosti i elektrolita. Najčešće upotrebljavani antipiretici u dece
i adolescenata su paracetamol i ibuprofen. Ne postoji značajna razlika u sigurnosnom
profilu i efikasnosti ova dva leka kada se primenjuju u prethodno zdravog deteta sa
povišenom temperaturom. Naizmenična primena ova dva leka je česta i efikasnija u
odnosu na pojedinačnu primenu svakog leka ponaosob. Međutim ovaj način primene
antipiretika može dovesti do uzimanja neadekvatne doze lekova i promoviše fobiju od
povišene temperature. Fizičke metode snižavanja temperature se koriste za lečenje hipertermije
i ne preporučuju se za snižavanje temperature u odojčadi i dece. Pedijatri
treba da promovišu sigurnu primenu lekova primenom jednostavnih formulacija leka
i jasnim doznim instrukcijama.

Published

2019-10-17