INICIJALNO ZBRINJAVANJE NOVOROĐENČETA, ODOJČETA I MALOG DETETA SA POVIŠENOM TEMPERATUROM BEZ FOKUSA INFEKCIJE

Authors

  • Nada Krstovski

DOI:

https://doi.org/10.7251/SCEPED1902069K

Abstract

Povišena temperatura je veoma čest simptom u pedijatrijskoj praksi. Skoro sva deca
do treće godine života dobiju povišenu temperaturu i ona je najčešći razlog za dolazak
u hitnu pedijatrijsku ambulantu. Kada se anamnezom i fizikalnim pregledom ne može
ustanoviti uzrok povišene temperature, u dece mlađe od 3 godine, koristi se termin povišena
temperatura bez fokusa infekcije. Najčešći uzrok povišene temperature u dece
je benigna virusna infekcija ili klinički lako prepoznatljiva bakterijska infekcija. Ipak,
postoje grupe dece sa povišenom temperaturom dobrog opšteg stanja koja imaju okultnu
bakterijemiju i neka od njih će razviti ozbiljnu fokalnu bakterijsku infekciju kao što
su npr. pneumonija i meningitis. Iako se laboratorijskim ispitivanjima mogu identifikovati
deca koja su u povišenom riziku za okultnu bakterijemiju, mnoga deca primaju
antibiotsku terapiju iako nemaju bakterijemiju. Evaluacijom i lečenjem dece sa povišenom
temperaturom uzrasta od 3 do 36 meseci neophodno je izbalansirati rizik između
propusta da se identifikuje ozbiljna bakterijska infekcija i neželjenih efekata vezanih
za prekomerno ispitivanje i lečenje. Uvođenjem vakcine protiv hemofilus influence i
pneumokoka značajno se smanjuje incidenca okultne bakterijemije i shodno tome pristup
lečenju malog deteta sa povišenom temperaturom. U ovom članku dat je pregled
postupaka za evaluaciju i lečenje novorođenčeta, mladog odojčeta starosti do 3 meseca
i deteta starosti od 3 do 36 meseci sa povišenom temperaturom trajanja do 7 dana.

Published

2019-10-17