ULTRAZVUK U HITNIM NETRAUMATSKIM ABDOMINALNIM PEDIJATRIJSKIM STANJIMA, POGLED IZ UGLA RADIOLOGA

Authors

  • Saša Vujnović
  • Siniša Vujmilović
  • Dragana Roganović

DOI:

https://doi.org/10.7251/SCEPED1902081V

Abstract

Apendicitis, intususcepcija i hipertrofična stenoza pilorusa su najčešći razlozi abdominalnog
bola kod pedijatrijskih pacijenata koji zahtijevaju hitnu radiološku dijagnostiku.
Upotreba kompjuterizovane tomografije je u posljednjim decenijama znatno
porasla ali zbog neželjenog dejstva jonizujućeg zračenja upotreba ovog modaliteta nije
preporučljiva kod pedijatrijskih pacijenata. Magnetna rezonanca kao primarni modalitet
u procjeni pedijatrijskih pacijenata nije preporučljiva zbog česte potrebe za sedacijom
i visoke cijene pregleda. Za razliku od prethodnih tehnika, ultrazvučna dijagnostika
ne uključuje jonizujuće zračenje, nema potrebe za sedacijom pacijenata te omogućuje
dinamičku analizu peristaltike gastrointestinalnog trakta. Ultrazvučna dijagnostika je
široko dostupna, neinvanzivna, bezbolna i relativno jednostavno se može izvesti i kod
pedijatrijskih pacijenata koji trpe velike bolove. Kod svih gore navedenih oboljenja svako
kašnjenje u donošenju tačne dijagnoze može dovesti do neželjenog povećanja morbiditeta,
pa čak i pojave mortaliteta. U radu je analizirana uloga ultrazvuka u dijagnostici
apendicitisa, intususcepcije i stenoze pilorusa kod pedijatrijskih pacijenata, ukazano je
na ključne ultrazvučne znakove ovih oboljenja te opisana druga normalna i patološka
stanja koja pri ultrazvučnom pregledu mogu da imitiraju ova oboljenja.

Published

2019-10-17