PANDAS SY (PEDIJATRIJSKI AUTOIMUNI NEUROPSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJ UDRUŽEN SA STREPTOKOKNOM INFEKCIJOM)

Authors

  • Barbara Stanimirović
  • Dario Đukić
  • Vanja Bobić

DOI:

https://doi.org/10.7251/SCEPED1902115S

Abstract

Pedijatrijski autoimuni neuropsihijatrijski poremećaj udružen sa streptokoknom
infekcijom (PANDAS) je grupa oboljenja, definisana u skorije vrijeme a koja se manifestuje
neurološkim i neuropsihijatrijskim manifestacijama: hiperaktivnost, promjene
raspoloženja, tik, opsesivno-kompulzivni poremećaj, psihoza i dr. Cilj je opisati kliničke
manifestacije, terapijski pristup, laboratorijske analize, klinički tok i ishod kod dječaka
sa PANDAS sindromom.

Published

2019-10-17