RAZLIKE U FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA DEČAKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA NAKON PRIMENE POSEBNO PROGRAMIRANOG TRANSFORMACIONOG PROCESA

Authors

  • Nebojša Mitrović
  • Dalibor Stević

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIZ0117060M

Abstract

Cilj ovoga istraživanja je bio provera uticaja i efekta posebnog tretmana kinezioloških
aktivnosti zasnovanog na taekvondo sportu na funkcionalne sposobnosti dečaka mlađeg
školskog uzrast.Na uzorku od 91 ispitanika starosti 11 godina (+/- 6 meseci), podeljenih u tri
grupe – eksperimentalnu, prvu kontrolnu i drugu kontrolnu grupu sprovedena su
funkcionalna testiranja. Eksperimentalna grupa je podvrgnuta programiranom vežbanju za
razvoj funkcionalnih sposobnosti, kontrolna grupa (KI) radila je po ustaljenom nastavnom
planu i programu predviđenom za školsku godinu od strane Ministarstva prosvete i kulture
uz dodatne sportske aktivnosti (fudbal, košarka, rukomet, odbojka) u školskim sekcijama, dok
je kontrolna grupa (KII) radila samo po nastavnom planu i programu predviđenom za
školsku godinu od strane Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. Kineziološki
program koji je primenjen na eksperimentalnoj grupi trajao je32 časa, a sve u svrhu
poboljšanja navedenih sposobnosti. Dobijeni rezultati pokazuju da su ispitanici
eksperimentalne grupe postigli dobre rezultate u redukciji aerobne i anaerobne sposobnosti.

Published

2017-10-13

Issue

Section

Чланци