Osobine ličnosti i karakteristični obrasci kriminalnog ponašanja počinitelja ubistva u Republici Srpskoj

Authors

  • Sanja Radetić Lovrić
  • Suzana Vujadinović

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIN2101101L

Abstract

Cilj ovog istraživanja je ispitati da li postoje razlike među počiniteljima ubistva u odnosu na karakteristične obrasce kriminalnog ponašanja i kakva je njihova veza sa osobinama ličnosti počinitelja. Uzorak su činila 74 ispitanika koja su u vrijeme sprovođenja istraživanja bili na odsluženju kazne u Kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj.
U istraživanju su primijenjene skale i upitnici procjene zadovoljavajuće istraživačke pouzdanosti. Dobijeni rezultati su pokazali da postoje razlike među počiniteljima u odnosu na karakteristične obrasce kriminalnog ponašanja. Prvi tip ubica ubija vatrenim oružjem, u zatvorenom prostoru, ne planiraju ubistvo, nemaju ranijih osuda niti saučenika prilikom izvršenja krivičnog djela. Drugi tip ubica koristi hladno oružje, ubija na otvorenom prostoru, imaju saučesnike i planiraju zločin. Oni su imali ranijih osuda i to krivična djela protiv imovine i krivična djela protiv javnog reda i mira. Nema statistički značajnih razlika među dva tipa počinitelja u pogledu osobina ličnosti. Dobijeni rezultati istraživanja mogu unaprijediti saznanja u prevenciji pojave kriminala, kao i u resocijalizaciji počinitelja.

Downloads

Published

2021-07-07

Issue

Section

Чланци