Ка одговорном родитељству

Authors

  • Кристијан Поповић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIN2101139P

Abstract

Књига Како васпитати родитеље
- за одговорно родитељство предста-
вља резултат вишегодишњег научног
рада двије ауторице: проф. др Гор-
дане Будимир-Нинковић и проф.
др Весне Трифуновић. Претходних
година били смо у прилици да про-
налазимо многе радове о различитим
проблемима породице и породичног
васпитања, али монографске студије
нису тако заступљене. Ова моногра-
фија је објављена током 2020. године,
а идеју и саму реализацију пратила
је пандемија корона вируса, те ауто-
рице у више наврата анализирају
промијењен стил живота под утица-
јем ове пандемије.

Downloads

Published

2021-07-07

Issue

Section

Прикази