NAJBOLJI INTERES DJETETA U POSTUPKU SMJEŠTAJA DJECE U DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA

Authors

  • Ljubinka Lazić

DOI:

https://doi.org/10.7251/STED2101069L

Abstract

Rad se bavi pitanjem zaštite interesa djeteta u postupku institucionalnog zbrinjavanja u dom za djecu bez roditeljskog staranja kroz implementaciju principa „najbolji interes djeteta“ u centrima za socijalni rad. Namjera autora je bila da se, kroz kvalitativnu analizu, izvrši analiza slučajeva smještaja djece u ustanovu socijalne zaštite kao i metodologije i postupaka koji se sprovode u socijalnoj zaštititi u tim slučajevima. Istraživanje je provedeno prikupljanjem i analizom spisa u Centru za socijalni rad Derventa. U radu je prikazana deskriptivna analiza obilježja slučajeva izdvajanja 26 djece iz 14 porodica u periodu od deset godina (2010 – 2020), te intervencije organa starateljstva. Rezultati su ukazali na zaključak da su djeca izmještena iz razloga postojanja ugroženosti porodičnom situacijom, te da donošenju te odluke prethodi niz opsežnih stručnih postupaka i intervencija. Na kraju je istaknut značaj procjene stručnih radnika organa starateljstva vođenjem principom „najbolji interes djeteta“, te naglašena potrebu unapređenja sistema zaštite djece bez adekvatnog roditeljskog staranja u smislu kadrovskih promjena, sistemskih saradnji, razvoja deinstitucionalizovanog zbrinjavanja djece i unaprijeđenja sistemske podrške porodici.

Published

2021-07-11

Issue

Section

Чланци