INFRASTRUKTURA GEOPROSTORNIH PODATAKA REPUBLIKE SRPSKE - ADRESNI REGISTAR I REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA

Authors

  • Tatjana Sarajlić

DOI:

https://doi.org/10.7251/STP1813821S

Abstract

Adresni registar predstavlja jedinstven registar/skup geoprostornih i metapodataka o nazivima naseljenih mjesta, trgova i ulica, te kućnim brojevima, i o prostornim jedinicama Republike Srpske, i veoma je važna komponenta Infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske. Osim osnovnih podataka o naseljenim mjestima i adresama, sadrži i podatke koji se odnose na granice katastarskih opština, matične brojeve gradova/opština, naseljenih mjesta, statističkih i popisnih krugova, i dr.
U okviru CILAP projekta jedna od komponenti je i "Podrška uspostavi adresnog registra", u koju su zbog njenog značaja i sadržaja uključeni mnogi organi, među kojima je i Republička uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove Republike Srpske, u čijoj se nadležnosti nalazi centralni adresni registar, dok jedinice lokalne samouprave vode lokalne adresne registre.

Published

2021-10-01

How to Cite

[1]
T. Sarajlić, “INFRASTRUKTURA GEOPROSTORNIH PODATAKA REPUBLIKE SRPSKE - ADRESNI REGISTAR I REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA”, STEPGRAD, vol. 1, no. 13, Oct. 2021.