[1]
Skorup, D. 2021. ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА. International conference on Contemporary Theory and Practice in Construction / Међународна конференција Савремена теорија и пракса у градитељству . 1, 13 (Oct. 2021). DOI:https://doi.org/10.7251/STP1813832S.