(1)
Skorup, D. ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА. STEPGRAD 2021, 1.