Skorup, D. (2021). ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА. International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction / Међународна конференција Савремена теорија и пракса у градитељству , 1(13). https://doi.org/10.7251/STP1813832S