Skorup, Dragana. 2021. “ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА”. International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction / Међународна конференција Савремена теорија и пракса у градитељству 1 (13). https://doi.org/10.7251/STP1813832S.