Jovanović Popović, M. (2021) “METHODOLOGY DEVELOPMENT FOR CREATION OF SCHOOL BUILDINGS TYPOLOGY IN SERBIA”, International conference on Contemporary Theory and Practice in Construction / Међународна конференција Савремена теорија и пракса у градитељству , 1(13). doi: 10.7251/STP1813487J.