Skorup, D. (2021) “ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА”, International conference on Contemporary Theory and Practice in Construction / Међународна конференција Савремена теорија и пракса у градитељству , 1(13). doi: 10.7251/STP1813832S.