Skorup, D. “ПРОЦЈЕНА ВРИЈЕДНОСТИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА”. International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction / Међународна конференција Савремена теорија и пракса у градитељству , vol. 1, no. 13, Oct. 2021, doi:10.7251/STP1813832S.