Mediko-legalni aspekti potresa mozga i kratkotrajnog gubitka svijesti

Authors

  • Ibrahim Omerhodžić

DOI:

https://doi.org/10.7251/VJE1502168O

Abstract

Potres mozga je traumatska povreda mozga koja mijenja način njegovog funkcioniranja. S medicinskog aspekta,
simptomi i znaci su često kratkotrajni i prolazni a mogu uključivati glavobolje, probleme sa koncentracijom, memorijom,
ravnotežom i koordinacijom. Iako je potres mozga obično uzrokovan udarcem u glavu, on se može desiti i kada se nasilno
uzdrma glava ili gornji dio tijela. Ovakva povreda može izazvati i gubitak svijesti, ali se često potres mozga desi i bez gubitka svijesti. U zadnjem slučaju kvalifi kacija potresa mozga često bude previđena, kako od strane medicinskog osoblja tako
i od strane cenzora i vještaka, pa u konačnom i u sudskim presudama izostane. Stoga je važno jasno i na vrijeme definirati
potres mozga, još u inicijalnom pregledu pacijenta i naknadno ga kao takvog dalje uvažavati kao graničnu povredu, u
medikolegalnim radnjama, bilo da se ocjenjuje umanjenje opšte životne aktivnosti, postotak trajnog invaliditeta ili sposobnost povrijeđenog da adekvatno svjedoči.

Published

2016-07-12

Issue

Section

Чланци