Genetički modifi kovani organizmi (GMO) – aktuelno stanje i metode detekcije

Authors

  • Vojislav Trkulja

DOI:

https://doi.org/10.7251/VJE1502175T

Abstract

Genetički modifi kovani organizmi (GMO) su organizmi koji sadrže jedan ili više gena koji se u njih unose vje-
štačkim načinom u laboratorijama, metodama genetičkog inženjerstva, pri čemu se geni uzimaju od druge, nesrodne ili
čak sasvim udalјene vrste. Pitanja tehničke, etičke i bezbjedonosne prirode, koja stižu sa GMO tehnologijom su mnogobrojna. U radu se navodi aktuelno stanje proizvodnje GMO u svijetu i kod nas, kao i najznačajnije metode za pouzdanu
i preciznu detekciju GMO.

Published

2016-07-12

Issue

Section

Чланци