Položaj osuđenih lica u Republici Srpskoj

Authors

  • Miodrag Simović
  • Dragan Jovašević

DOI:

https://doi.org/10.7251/VJE1502181S

Abstract

U cilju zaštite ljudskih prava osuđenih lica za vrijeme izdržavanja izrečene kazne zatvora ili druge krivične sankcije zavodskog karaktera, zakonom je propisan korpus njihovih prava, obaveza i odgovornosti kako bi se spriječila eventualna z loupotreba od strane organa penitensijarne administracije. Ta prava, obaveze i odgovornosti predstavljaju osnovu
za pravni položaj osuđenih lica u zavodskim ustanovama. U članku se govori o položaju osuđenog lica i načinima, uslovima i postupku utvrđivanja njegove odgovornosti za vrijeme izdržavanja izrečene zavodske krivične sankcije, ali i mjere
pritvora.

Published

2016-07-12

Issue

Section

Чланци