Vještačenje u upravnom postupku i upravnom sporu

Authors

  • Milan Blagojević

DOI:

https://doi.org/10.7251/VJE1502192B

Abstract

Hipoteze dispozicija u mnogobrojnim propisima iz raznih upravnih oblasti često su takve da je prethodno potrebno obaviti odgovarajuće vještačenje radi utvrđivanja jesu li u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi koje one propisuju.
Bez takvog postupanja nadležni organ neće na pravilan i potpun način utvrditi pravno relevantne činjenice, a bez toga
nema pravilne primjene materijalnog prava. Stoga ovaj rad za predmet ima vještačenje u upravnom postupku, a potom
i u upravnom sporu. U njemu su najprije analizirana pravila upravnog postupka i praksa iz tog postupka vezana za ovo
pitanje, a potom i pravila upravnog spora i neki problemi do kojih dolazi u sudskoj praksi usljed rješenja propisanih domaćim zakonom koja nisu u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Published

2016-07-12

Issue

Section

Чланци