Neka procesna pitanja u vezi sa određivanjem vještačenja i ličnosti vještaka

Authors

  • Slobodan Stanišić

DOI:

https://doi.org/10.7251/VJE1502198S

Abstract

U tekstu se razmatraju određena sporna procesna pitanja u vezi sa određivanjem ličnosti vještaka u svim kognicionim postupcima (parnični, krivični, upravni, prekršajni i dr.), sa posebnim osvrtom na odluke koje sud ili drugi nadležni
organ koji vodi postupak donosi povodom prijedloga i prigovora stranaka u vezi sa tim pitanjima.

Published

2016-07-12

Issue

Section

Чланци