Pravna odgovornost ljekara osnovna sudsko medicinska načela vještačenja ljekarske odgovornosti

Authors

  • Zdenko Cihlarž

DOI:

https://doi.org/10.7251/VJE1502214C

Abstract

Svakodnevna praksa za sve većim potrebama za vještačenjima krivičnog djela nesavjesnog liječenja pred sudovima BiH te njihovog procesuiranja ukazala je potrebom da se usaglase osnovna načela kod ovih medicinskih najkompleksnijih i najtežih vj eštačenja te da se time olakša i rad tužilaca odnosno sudija, u ovim i za njih teškim (možda i najtežim)
krivičnim predmetima. Ovim radom se ukazalo na osnovna sudsko-medicinska načela vještačenja ljekarske odgovornosti
sa ciljem da se olakša rad ljekara –eksperata, osobito timova vještaka (posebno u slučajevima kada u timu nema specijaliste sudske medicine) i što bližeg usaglašavanja pravnog i medicinskog pristupa ovom sve češćem društvenom problemu.

Published

2016-07-12

Issue

Section

Чланци