Primjena savremenih nedestruktivnih metoda ispitivanja betonskih konstrukcija pri rješavanju sporova nastalih usljed grešaka u izvođenju radova

Authors

  • Goran Nikolić

DOI:

https://doi.org/10.7251/VJE1502242N

Abstract

Prilikom izgradnje objekata često je slučaj da investitor ili nadzor, usljed nepoštovanja njegovih naloga i definisanih procedura u izvođenju radova od strane izvođača, posumnja u kvalitet izvedenih radova, da izvedena konstrukcija
ima defekte koji mogu predstavljati prijetnju po stabilnost konstrukcije, ali da to ne može lako da dokaže, jer oni nisu
vidljivi na konstrukciji. Ukoliko rješenje ovakvog spora bude predmet dokazivanja na sudu, vještak ima mogućnosti da na
bazi savremenih nedestruktivnih metoda ispitivanja betonskih konstrukcija, sprovedenih od strane akreditovanog pravnog lica ili institucije, pripremi valjane dokaze na osnovu kojih može napraviti objektivan nalaz. Osim pri kontroli izvedenih radova na novim objektima, predmetne metode mogu biti od velike koristi pri procjeni sta nja konstrukcije starih
objekata, kao i za kontrolu radova izvedene sanacije betonske konstrukcije.

Published

2016-07-12

Issue

Section

Чланци