Vještačenja u ortopediji

Authors

  • Željko Jovičić

DOI:

https://doi.org/10.7251/VJE1502247J

Abstract

Ortopedska vještačenja su veoma česta i bitna u sudskim procesima. Ortoped može da vrši vještačenja na sudu
u okviru parničnog i krivičnog postupka. Nalaz i mišljenje u ovom kontekstu moraju biti jasni, koherentni i konzistentni.
Ljekar kvalifi kuje povredu, a sud kvalifi kuje djelo. Pri tome mora biti nepristrasan i transparentan. Profi cijentan ekspert
raspolaže sa potrebnim znanjem, iskustvom i vještinama da bi odgovorio na činjenična pitanja. Timski rad, multidisciplinarnost i umrežavanje znanja su uslovi za uspjeh u ovom odgovornom poslu.

Published

2016-07-12

Issue

Section

Чланци