Return to Article Details Dr Milan Škulić: Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije, novi Zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, 2013, str. 199. Download Download PDF