ИСТРАЖИВАЊЕ О МИШЉЕЊУ СТУДЕНАТА ПРВЕ И ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ ФАКУЛТЕТА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ О ПРАВИМА И ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Authors

  • Дајана ДАВИТКОВ Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Београд, Србија
  • Бранислав ВЕЈНОВИЋ Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Београд, Србија
  • Вишња ЈОВАНОВИЋ Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Београд, Србија
  • Дарко ДАВИТКОВ Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Београд, Србија
  • Софија ШОЛАЈА Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Београд, Србија
  • Јелена АЛЕКСИЋ РАДОЈКОВИЋ Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Београд, Србија

DOI:

https://doi.org/10.7251/VETJSR2301041D

Abstract

У данашње време улога животиња у друштву је промењена. Животиње се више не посматрају као власништво, већ као жива бића. Када је у питању ветеринарска медицина, такође постоје промене у интересовањима између мушкараца и жена, као и професионалним преференцијама. Студије су показале да пол и брига за добробит животиња такође утичу на ниво забринутости за здравље животиња. Циљ овог истраживања био је да се процени разлика у мишљењу између студената прве и завршне године ветеринарске медицине у односу на етичке дилеме и добробит животиња. У истраживање је укључено укупно 200 студената ветеринарске медицине прве и завршне године. Survey Monkey је коришћен за прикупљање информација, а анкета се састојала од десет питања. Резултати су подељени на демографске податке, етичке дилеме у области права животиња и мишљење о еутаназији. Није установљена статистички значајна разлика између односа полова и места одрастања испитиваних студената. Скоро половина студената прве године (49%) исказала је жељу да ради са социјалним животињама, а само 11% са фармским животињама. Када је реч о студентима завршне године, већина њих такође жели да ради са социјалним животињама (36%), али постоји и интересовање за рад са фармским животињама (20%). На разлике у мишљењу о правима животиња и еутаназији више је утицао пол студената у поређењу са годином студија. Истраживање је показало да у популацији студената постоји смањена заинтересованост за бављење праксом фармских животиња, и да је то област којој треба посветити више пажње. Такође, неопходно је више усмеравати студенте за области њиховог интересовања током студирања, да би када стекну диплому могли одмах знати у којој области ветеринарске делатности желе да раде.

Downloads

Published

2024-03-14