ЕФЕКАТ ЕТАРСКИХ УЉА НА ПАТОГЕНЕ БАКТЕРИЈЕ ПОРЕКЛОМ ИЗ МЕСА

Authors

  • Сузана ВИДАКОВИЋ КНЕЖЕВИЋ Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад, Република Србија
  • Јелена ВРАНЕШЕВИЋ Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад, Република Србија
  • Слободан КНЕЖЕВИЋ Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад, Република Србија
  • Зоран РУЖИЋ Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за ветеринарску медицину, Нови Сад, Република Србија
  • Дубравка МИЛАНОВ Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад, Република Србија
  • Сунчица КОЦИЋ-ТАНАЦКОВ Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Нови Сад, Република Србија
  • Неђељко КАРАБАСИЛ Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Београд, Република Србија

DOI:

https://doi.org/10.7251/VETJSR2301246V

Abstract

Месо је нутритивно вредна намирница, због чега је склона микробиолошкој контаминацији и квару. Главне, храном преносиве патогене бактерије, као што су Salmonella spp., Listeria monocytogenes и Yersinia enterocolitica, често се повезују са месом. Ови узрочници се налазе на врху листе пријављених зооноза код људи. Како би се повећао микробиолошки квалитет меса, последњих деценија су у употреби алтернативне супстанце, између осталог и етарска уља, једињења добијена екстракцијом из биљака, које чине “безбедну” алтернативу хемијским и синтетским адитивима, у циљу постизања антимикробних и антиоксидативних ефеката. Многа истраживања приказују антибактеријско дејство етарских уља. Ефекат деловања етарских уља на бактерије огледа се у инхибицији њиховог раста (бактериостатски ефекат) или њиховој деструкцији (бактерицидни ефекат). У овом раду приказана су комерцијално доступна етарска уља препозната као безбедна за прехрамбену употребу, њихова антибактеријска дејства против храном преносивих бактерија у in vitro условима, механизми деловања ових етарских уља на Грам позитивне и Грам негативне бактерије, као и њихова примена на моделу меса.

Downloads

Published

2024-03-01