PATOGENEZA LAMINITISA MLEČNIH KRAVA

Authors

 • Jovan BOJKOVSKI Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Srbija
 • Sreten NEDIĆ Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Srbija
 • Sveta ARSIĆ Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Srbija
 • Ivan VUJANAC Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Srbija
 • Radiša PRODANOVIĆ Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Srbija
 • Aleksandra MITROVIĆ Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Srbija
 • Miloje ĐURIĆ Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Srbija
 • Dejan BUGARSKI Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad,Srbija
 • Nikolaos K. PANOUSIS Aristotelov Univerzitet, Fakultet veterinarske medicine, Solun, Grčka
 • Emmanouil KALAITZAKIS Aristotelov Univerzitet, Fakultet veterinarske medicine, Solun, Grčka
 • Milan NINKOVIĆ Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.7251/VETJSR2301295B

Abstract

Hromost je najraniji ali i najvažniji klinički simptom oboljenja akropodijuma goveda. Prema literaturnim podacima u 90% slučajeva uzrok hromosti je lokalizovan u papcima, a u 10% slučajeva je u drugim anatomskim delovima ekstremiteta. Patološki proces je u 88% slučajeva ispoljen na zadnjim ekstremitetima. Laminitis predstavlja aseptično zapaljenje korijuma papaka. Kao uzroci nastanka ovog oboljenja, pored mehaničkog preopterećenja papaka, navode se i toksični uzroci. Duže davanje lako svarljive koncentrovane hrane, stvaranje acidoze u buragu, nagla promena hrane, posebno ishrana zelenim ječmom, ovsem, sveže pokošenim mladim leguminozama i ishrana plesnivom hranom, mogu dovesti do pojave laminitisa. Laminitis je često rezultat uticaja velikog broja činioca, kao što su metabolički i digestivni poremećaji, porođaj stres, mastitis, metritis, dislokacija sirišta, ležište bez ili sa vrlo malo prostirke, nemogućnost kretanja, pregojenost i loš menadžment ishrane. Obrok koji dovodi do acidoze dovodi i do laminitisa. Takav obrok je vrlo težak za korekciju, kada se najveći procenat hraniva u obroku sastoji od ugljenohidratnih materija. Smatra se da vazoaktivne materije (histamin), koje ulaze u krvotok iz buraga, dovode do oštećenja korijuma papaka. Metabolički poremećaj nastaje usled niskog pH sadržaja buraga i lančano dolazi do patofizioloških poremećaja, koji na kraju rezultuju ishemijom korijuma papaka i klinički manifestnim laminitisom (odlaganjem nogu zbog bola, a ponekad i prinudnog ležanja). Veruje se da osim histamina i bakterijski endotoksini, mlečna kiselina i druge biološki aktivne materije doprinose nastanku ovog oboljenja. Primena osnovnih principa ishrane muznih krava mogu prevenirati pojavu laminitisa samim tim i pojavu ekonomskih gubitaka usled hromosti.

Downloads

Published

2024-03-01