PROMJENA FREKVENCE PULSA KONJA KAO INDIKATOR STRESA UZROKOVANOG UTOVAROM U PREVOZNO SREDSTVO

Authors

  • Predrag ILIĆ Konjički klub “Čokorska polja”, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  • Stoja JOTANOVIĆ Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Institut za reprodukciju domaćih životinja, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  • Slaven GRBIĆ ”SLAVEN” doo Company, Veterinarski zavod, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  • Jasmin KAZAZOVIĆ Kantonalno javno preduzeće “Veterinarska stanica Sarajevo”, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

DOI:

https://doi.org/10.7251/VETJSR2301318I

Abstract

Transport i utovar u prevozno sredstvo je potencijalni izvor stresa za konje, što posljedično može dovesti do narušavanja koncepta dobrobiti životinja. Cilj istraživanja bio je da se ispita prisustvo stresne reakcije konja tokom utovara u prevozno sredstvo, iskazane kroz promjenu frekvence pulsa, kao indikator stresne reakcije. Istraživanjem je obuhvaćeno 25 konja, starih između 4 i 20 godina. Verifikacija frekvence rada srca sprovedena je uz upotrebu veterinarskog stetoskopa sa dvostranom membranom i kontrolisana uz pomoć mjerača rada srca. Tokom mirovanja u štali (prvo mjerenje) ustanovljena je frekvenca pulsa između 29 i 40 otkucaja u minuti. Drugo mjerenje izvršeno je u momentu utovara, kada su konji zakoračili na utovarnu rampu prevoznog sredstva, te je ustanovljena frekvenca pulsa između 42 i 72 otkucaja u minuti. Rezultati t-testa ukazuju na postojanje statistički značajne razlike u frekvenci pulsa između prvog i drugog mjerenja. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da utovar konja u prevozno sredstvo može uzrokovati stres, koji se manifestuje povećanjem frekvence pulsa. Sklonost konja da lako stvaraju navike omogućava njihov trening s ciljem smanjenja nivoa stresa prilikom utovara u prevozno sredstvo, što može doprinijeti poboljšanju dobrobiti konja, a u isto vrijeme smanjiti nivo stresa i rizik od povreda konja i osoblja.

Downloads

Published

2024-03-01