USPJEŠNOST PROTOKOLA SINHRONIZACIJE ESTRUSA I OVULACIJE KOD MLIJEČNIH KRAVA U LJETNOM PERIODU

Authors

  • Benjamin ČENGIĆ
  • Nazif VARATANOVIĆ
  • Tarik MUTEVELIĆ
  • Amel ĆUTUK
  • Lejla VELIĆ
  • Muamer DERVIŠEVIĆ

DOI:

https://doi.org/10.7251/VETJ1901020V

Abstract

Govedarstvo kao jedna od najznačajnijih grana stočarske proizvodnje se dugo
suočava sa hroničnim problemom pada reproduktivnih performansi. U 2005 godini broj goveda
širom svijeta je iznosio oko 1.370.000.000 grla, dok je u 2012 taj broj iznosio tek nešto iznad
milijarde, što govori o važnosti primjene različitih reproduktivnih protokola u cilju povećanja
brojnosti proizvodnih jedinki. Toplotni stres dovodi do poremećaja fizioloških i reproduktivnih
procesa, jer rast tjelesne temperature uzrokovan toplotnim stresom ima direktne negativne posljedice
na brojne ćelijske funkcije. U istraživanje je bilo uključeno ukupno 54 krave Holštajn-Frizijske
pasmine, 28 eksperimentalnih i 26 kontrolnih krava, uzgojenih na PD Butmir sa prosječnom
iskoristljivošću od 5. laktacija. Hormonalni protokoli sinhronizacije estrusa i ovulacije su korišteni
u mjesecima juni i juli 2013. godine. Krave u eksperimentalnoj grupi su podvrgavane
presynch+5dCoS2 hormonalnom protokolu. Krave koje nisu ostale gravidne nakon ovog protokola
odmah su podvrgnute resinhronizaciji sa hormonalnim protokolom Cosynch 72. Uspješnost
presynch+5dCoS2 hormonalnog protokola je bila 19%, dok je u slućaju Cosynch 72 ona iznosila
33%, a što je bilo statistički signifikantno (p< 0,05). Prvi presinhronizacijski i sinhronizacijski
protokol (5dCoS2) nisu značajnije pomogli u poboljšanju koncepcije nakon prvog osjemenjavanja
postpartum, ali na osnovu rezultata evidentno je da su imali pozitivni efekt na drugi protokol
(COS72) u vidu smanjenja embrionalnog mortaliteta u ljetnim mjesecima, kada je on najizražajniji.
Protokol COS72, daje zadovoljavajuće rezultate u ljetnom periodu, ali preduvjeti za uspješan
program sinhronizacije estrusa i ovulacije uoči vještačkih osjemenjavanja su dobra kondicija i
zdravstveni menadžment, kao i smanjenje toplotnog stresa u skladu s lokacijom i dizajnom farme.

Published

2019-04-30