OSNOVNI PRINCIPI TERAPIJE MASTITISA KRAVA

Authors

  • Miodrag RADINOVIĆ
  • Ivana DAVIDOV
  • Zorana KOVAČEVIĆ
  • Dragica STOJANOVIĆ
  • Annamaria GALFI
  • Mihajlo ERDELJAN

DOI:

https://doi.org/10.7251/VETJ1901105R

Abstract

Mastitisi predstavljaju, u savremenom govedarstvu, jedan od najvažnijih
zdravstvenih problema kod muznih krava. Pored zdravstvenog aspekta i očiglednog uticaja na
dobrobit životinja mastitisi se ubrajaju u najveće finansijske troškove na farmi krava zbog troškova
same terapije i odbačenog mleka zbog karence kao i trajno smanjene proizvodnje mleka ili potpunog
prekida laktacije kod teških formi mastisa. Ovome treba dodati i trošak nastao zbog mogućih
uginuća ili preranog izlučenja krava iz proizvodnje. Postupak terapije mastitisa i ishod lečenja zavise
od forme zapaljenja vimena, stepena alteracije tkiva i na kraju od vremena početka terapije i primene
adekvatnog preparata ili adekvatnog postupka. Ishod terapije može biti potpuna restitucija
parenhima, oporavak funkcije ili propadanje žlezdanog parenhima i popunjavanje vezivnim tkivom.
U današnje vreme, u uslovima intenzivne proizvodnje mleka terapija mastitisa je samo deo programa
kontrole mastitisa koji u prvi plan stavljaju prevenciju mastitisa. U slučaju pak pojave kliničke forme
mastitisa neophodno je pristupiti terapiji u laktaciji.

Published

2019-04-30