УЛОГА И ПРАВЦИ РАЗВОЈА ВЕТЕРИНАРСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У ОДНОСУ НА СИСТЕМ АКРЕДИТОВАЊА

Authors

  • Бојан ГОЛИЋ
  • Драго НЕДИЋ
  • Слободан ДОЈЧИНОВИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/VETJ1901115G

Abstract

Под ветеринарским лабораторијама подразумијевају се лабораторије које
се баве испитивањима из области ветеринарске дијагностике и здравствене безбједности
хране. Ово су лабораторије које спроводе дијагностичка испитивања у ветеринарској
медицини, односно бактериолошка, серолошка, вирусолошка, паразитолошка, хемијска,
биохемијска, физичка, патолошка и радиолошка испитивања. Ове лабораторије се, такође,
баве испитивањем хране, хране за животиње и воде за пиће, као и испитивањима у циљу
оцјене микробиолошке чистоће опреме, уређаја, прибора, радне површине, радне одјеће и
руку радника у производњи и промету у објектима и средствима превоза која долазе у контакт
са храном, у којима постоји ризик од појаве и ширења заразне болести.
Циљ испитивања је утврдити улогу и правце развоја ветеринарских лабораторија у БиХ у
односу на систем акредитовања. На овај начин добио би се увид о стању и значају
ветеринарских лабораторија у ланцу контроле хране и здравља животиња, а у циљу заштите
здравља животиња и људи.
У Босни и Херцеговини укупно је акредитовано осам ветеринарских лабораторија, три у
Републици Српској и пет у Федерацији БиХ. Свих осам (100%) акредитовало је испитне
методе из области испитивања хране, док је шест (75%) акредитовало испитне методе из
области ветеринарске дијагностике.
Учешће акредитованих ветеринарских лабораторија у укупном броју акредитованих
лабораторија за храну у Републици Српској износи 37,50%, у Федерацији БиХ 23,80%, док
на нивоу БиХ износи 27,60%. Акредитоване ветеринарске лабораторије у БиХ акредитовале
су методе испитивања у 10 техничких подподручја испитивања из области испитивања хране,
а у седам подподручја њихово учешће у односу на укупан број акредитованих лабораторија
за храну у БиХ износи 50% и више. Учешће акредитованих ветеринарских лабораторија у
микробиолошком испитивању хране за животиње и брисева површина износи 80%, а
физичко-хемијска испитивања хране за животиње, испитивање резидуа и контаминената у
храни и испитивање активности радионуклида у храни и храни за животиње у БиХ обављају
искључиво акредитоване ветеринарске лабораторије (100%).
Акредитоване ветеринарске лабораторије у БиХ акредитовале су укупно 41 различиту
испитну методу у седам техничких подподручја из области ветеринарске дијагностике. Од
тога је у Републици Српској акредитовано 30 различитих испитних метода (73,20%), а у
Федерацији БиХ 31 испитна метода (75,60%). У акредитованим ветеринарским
лабораторијама у БиХ акредитоване су испитне методе за дијагностику узрочника 25
различитих болести животиња, од чега 19 у Републици Српској (63,30%), а у Федерацији БиХ
20 (66,70%). Техничко подподручје серолошких испитивања акредитовале су све
акредитоване ветеринарске лабораторије, а учешће серолошких метода испитивања у
укупном броју акредитованих испитних метода из области ветеринарске дијагностике у
Републици Српској износи 53,30%, у Федерацији БиХ 64,50%, а у БиХ 53,70%.

Published

2019-04-30