DISTRIBUCIJA KRVNIH SUDOVA JETRE TEKUNICE (SPERMOPHILUS CITELLUS)

Authors

  • Miloš BLAGOJEVIĆ
  • Ivana NEŠIĆ
  • Milena ĐORĐEVIĆ
  • Drago NEDIĆ
  • Marija ZDRAVKOVIĆ
  • Borislav TOŠKOVIĆ
  • Zora NIKOLIĆ

DOI:

https://doi.org/10.7251/VETJ1901145B

Abstract

Cilj ovog rada je bio da se ispita distribucija arterije i portalne vene portalnog
sistema jetre tekunice (Spermophilus citellus) i dobijeni podaci uporede sa onima kod pacova,
kunića, zamorčeta i nutrije. Jetra tekunice prima kiseonik i hranljive materije preko krvi iz dva velika
krvna suda: portalne vene (v. portae) i jetrene arterije (a. hepatica propria). Portalna vena nastaje
iz sliva tri glavne vene: v. gastropancreaticoduodenalis, v. gastrolienalis i v. mesenterica cranialis.
Portalna vena skuplja vensku krv iz želuca, pankreasa, slezine, svih creva osim pravog creva
(rectum). Portalna vena ulazi u portalni žleb na jetri zajedno sa jetrenom arterijom. Pet venskih grana
različitih veličina odvajaju se od portalne vene i granaju se u odgovarajuće režnjeve jetre. Krv iz
jetre odvode jetrene vene koje počinju sa centralnim venama u jetri. Tri velike jetrene vene i dva
venska stabla odvode krv iz svih režnjeva jetre u kaudalnu šuplju venu u toku njenog prolaska kroz
jetru. A. hepatica propria snabdeva jetru i žučnu kesu oksigenisanom krvlju. A. hepatica propria
izlazi iz jetrene arterije (a. hepatica), koja je treća grana celijačne arterije. U portalnom žlebu, a.
hepatica propria se deli u dve grane, od kojih leva grana dovodi arterijsku krv u levi režanj jetre, a
desna grana u ostale režnjeve jetre.

Published

2019-04-30