BOLESTI KOJE SU MIJENJALE SVIJET

Authors

 • Željko CVETNIĆ
 • Darko MAJNARIĆ
 • Branko BAČANEK
 • Jadranka JURMANOVIĆ
 • Jadranka SOKOLOVIĆ
 • Ivica PAVLJAK
 • Tomislav SUKALIS
 • Vesna JAKI TKALEC
 • Ana KONČURAT
 • Maja KIŠ
 • Sanja FURMEG

DOI:

https://doi.org/10.7251/VETJSR1902206C

Abstract

Različite zarazne bolesti tijekom povijesti imale su dubok utjecaj na čovječan- stvo. Njihova pojava uništila je i devastirala cijela područja, uzrokovala broj žrtava koji je osjetno nadrastao i one u ratovima, a nakon pojave takvih bolesti mijenjao se i tijek povijesti. Najvažnije zarazne bolesti poznate su i zapisane u najranijim poznatim zapisima, od postanka svijeta bile su pratitelj ljudskoga roda, velik je njihov utjecaj na razvoj, patnju i smrt koju su tijekom stoljesa uzrokovale u ljudi. Boginje spadaju u najsmrtonosnije i najstrašnije virusne bolesti s kojima se su- očilo čovječanstvo. Pandemija španjolske gripe iz 1918. godine je najvesi globalni demografski po- tres koji je svijet ikada doživio. Jedna od najvažnijih transmisivnih (vektorskih) bolesti koje prenose komarci, a uzročnik su protozoe, jeste malarija. Uši prenose uzročnika pjegavog tifusa, rovovske groznice i rekurentne (povratne) groznice. Kugu u prirodnim žarištima prenosi štakorska buha i je- dna je od najopasnijih bakterijskih bolesti. Stalni pratilac stradanja, nesrese i patnje ljudi tijekom ratovanja bio je pjegavi tifus. Mnoge ljudske sudbine bile su povezane s tuberkulozom, ona je odu- vijek bila neizostavni dio života zajednice. Lepra je jedna od najstarijih i najstrašnijih bolesti. Bila je sinonim za stigmatizaciju i diskriminaciju zbog velikih deformacija na tijelu. Sifilis je stalni i neželjeni suputnik čovječanstva ves više od 400 godina. Od prve pojave, sifilis je bila stigmatizirana, sramotna bolest. Suvremena povijest kolere započela je 1817. godine. Kolera uzrokuje tešku klini- čku bolest uz ljudsku patnju i paniku, a narušava društvenu i gospodarsku strukturu te razvoj zajed- nice gdje god se pojavi. Vidljivo je da su kroz čitavu povijest zarazne bolesti imale znatan utjecaj na razvoj i prosperitet čovječanstva. Povijest ljudskog roda zabilježila je mnoge važne ratove i bitke, ali možda su se najvese bitke vodile, a mnoge se još vode, upravo protiv zaraznih bolesti.

Published

2020-05-03