УТИЦАЈ ТЕЛЕСНЕ КОНДИЦИЈЕ ЈУНИЦА НА КОНЦЕНТРАЦИЈУ ГЛУКОЗЕ, БЕТА-ХИДРОКСИБУТИРАТА И АКТИВНОСТ ГЛУТАТИОН-ПЕРОКСИДАЗЕ

Authors

  • Александар НИКШИЋ
  • Јована ЈЕЧМЕНИЦА
  • Оливера ВАЛЧИЋ
  • Светлана МИЛАНОВИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/VETJSR1902251N

Abstract

Циљ овог рада рада је био да се утврди да ли постоје промене у концентрацији глукозе, бета-хидроксибутирата (BHB) и активности глутатион-пероксидазе (GPx) у зависности од телесне кондиције код јуница. Јунице су на основу телесне кондиције (ТК) сврстане у две групе: 1. ТК=3,75 и 2. ТК ≥4,0. У огледу је коришћена пуна крв 23 јунице узета 1–10 дан након партуса. Концентрације глукозе и BHB одређиване су одмах по узорковању крви, а активност GPX одређивана је након 24 сата. Јунице са већом телесном кондицијом имале су статистички значајно већу просечну концентрацију BHB и активност GPX. Просечна концентрација глукозе у обе групе се није разликовала.

Published

2020-05-03