ТЕОРИЈСКО СХВАТАЊЕ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Authors

  • Слободан Симовић
  • Стефан Н. Драгићевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZR0120120S

Keywords:

безбедност, национална безбедност, систем безбедности, систем националне безбедности

Abstract

Oвaj рад покушава да да теорщску дефиницщу (оквир) систему националне безбедности, као jедном од клучних безбедносних термина. Поjединачном анализом термина безбедност, национално (нацща), национална безбедност, систем, систем безбедности, тежи се синтези и jединственом схватапу система националне безбедности. Актуелност теме произилази из важности теорщских разматрапа безбедносних питапа, како би пракса била што боле осмишлена; и из обила безбедносних изазова, ризика и претпи ко)има}е jедино могуЬе адекватно се одупрети jаким системом националне безбедности. Као илустрацща дат jе пример система националне безбедности Републике Србще.

Downloads

Published

2021-09-14

Issue

Section

Articles