NEVERBALNA KOMUNIKACIJA KAO MODEL SOCIJALNE INTERAKCIJE

Authors

  • Mihajlo Manić Univerzitet UNION - Nikola Tesla, Beograd

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZR0421011M

Keywords:

neverbalna komunikacija, kodovi, govor tela

Abstract

Jezik, nesumnjivo, predstavlja najvažnije sredstvo čovekovog sporazumevanja, ali ono se može
odvijati i posredstvom neverbalne komunikacije. Primeri su mnogobrojni: izraz lica, kontakt
očiju ili gestikulacija, držanje tela, pokreti ruku..., pri čemu postoje neverbalni aspekti verbalne
komunikacije (kolebanje, kašalj, jačina, tempo, intonacija, boja glasa, naglasak – paralingvistički
elementi). Bez obzira na činjenicu da određeno društvo ima sopstveni jezik, nije moguće
zaključiti da se čovekova komunikativna praksa, isključivo zasniva na verbalnoj komunikaciji.
Jezik tela se, kao i verbalni jezik, uči u određenom društvu i razlikuje se od društva do društva.
Interpretacija neverbalnom komunikacijom se temelji na ličnom iskustvu. Neverbalnom
komunikacijom se prenosi informacija o onome ko govori i o komunikativnoj situaciji u kojoj
se on nalazi, o njegovim stavovima i mišljenjima. Pomoću nje se uspostavljaju međuljudski odnosi,
odnosi koje komunikator želi sa drugim, koristeći neverbalne kanale komuniciranja (gestovi,
ton i boja glasa, grimase, izraz lica, facijalna ekspresija) posredstvom kojih komunikator
prenosi svoje namere. Često neverbalna komunikacija više govori o odnosu, nego li o samom
govorniku, odnosno, primaocu.

Downloads

Published

2021-11-16

Issue

Section

Articles
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi