UTJECAJ KAIZEN JAPANSKE FILOZOFIJE POSLOVNOG USPJEHA NA EKONOMSKE PERFORMANSE I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA

Authors

  • Edin Arnaut Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ Vitez
  • Admir Rizvan Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ Vitez

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZR0421135A

Keywords:

Kaizen, menadžment, preduzeće, performanse, konkurentnost, razvoj

Abstract

U današnje vrijeme većina preduzeća se nalazi pred velikim izazovima. Poremećaji u međunarodnoj
ekonomiji utiču na makroekonomske indikatore koji se eksplicitno prenose i na mikroekonomsku
razinu. To se negativno odražava na ekonomske performanse i konkurentnost
multinacionalnih preduzeća, a još intenzivnije na MSP sektor. Tu se posebno misli na uticaj
korona virusa na ekonomske procese u zemlji i Svijetu. Educiran i stručan menadžment, kao i
kvalificirani zaposlenici su najbitniji faktor u procesu rješavanja problema u kriznom periodu.
Do poboljšanja može doći primjenom inovacija, a što je opće prihvaćeni model neoliberalnog
kapitalizma. Također je interesantan i model Kaizen filozofije po kojoj se poslovni procesi mijenjaju
postepeno, korak po korak, a što je možda prihvatljivije za zemlje u tranziciji. Kaizen
bi u vrijeme krize mogao znatno utjecati na efikasnost i efektivnost u preduzećima. Namjera
autora je da ovim radom istraže i ukažu na činjenicu primjene adekvatnog modaliteta Kaizen
filozofije koji bi mogao biti apliciran i u bosansko-hercegovačkoj ekonomiji, kroz primjenu u
MSP sektoru, a koji bi eksplicitno uticao na njen ubrzan ekonomski razvoj.

Downloads

Published

2021-11-16

Issue

Section

Articles