МОРАЛНИ ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНИХ ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНА ОКОСНИЦА ОПШТЕГ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

Authors

  • Драгор Заревски Институт за социолошки и политичко-правни истражувања (ИСППИ), Скопје, РС Македонија

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZR0421087Z

Keywords:

етика, глобализација, образовање, економија, друштвени развој

Abstract

Актуелни друштвено-политички изазови који подривају економско-политичку ста-
билност заједница, карактеристични за савремено друштво на глобалном нивоу,
есенцијално произилазе из базичне неусклађености убрзаног и успешног развитака на-
уке и технологије током XX и почетком XXI века што непосредно условљава и базичну
промену економске парадигме на глобалном плану са једне стране, насупрот споријег
и неадекватно успешног духовног и моралног развитка наше цивилизације који не
може да одржи корак са научним, технолошким и економским променама и њиховим
утицајем на живот људи. Одржавање стабилности и поступни просперитет друшт-
ва као свој предуслов подразумевају постојање или успостављање равнотеже између
научно-технолошког развоја и духовно-моралног-организациског напредка друштва.
Свака друштвено политичка реалност нужно почива на конкретним моралним прин-
ципима. Есенција природе доминантних моралних принципа одређене друштвене или
друштвено политичке заједнице варира у зависности од историског момента, духовне,
научно-технолошке или организационе развијености одређеног друштва, историског
искуства, актуелних уметничких, културних и политичих тенденција. Успешност
савременог друштва зависиће од моралних вредности и норми које ће прихватити као
себи иманентне. Дате вредности и норме биће обликоване, као што у својој етичкој
теорији истиче велики шкотски филозоф, економиста и историчар Дејвид Хјум, као
одговор на колективно искуство живота у датом привредном, интелектуалном и
технолошки профилираном друштвеном окружењу.

Downloads

Published

2021-11-16

Issue

Section

Articles
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi