СПЕЦИФИКИ НА ИНТЕРНЕТ ДИСКУРСА В РОЛЯТА МУ НА НОВ ФУНКЦИОНАЛЕН СТИЛ НА КНИЖОВНИЯ ЕЗИК

Authors

  • Вяра Найденова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZR0421043N

Keywords:

интернет језик, нови стил, комуникација

Abstract

У специфичним условима у оквиру интернет комуникациjе се обликуjе говорно
понашање не само поjедине личности, него и друштва у целини. Главна особина ове
виртуелне реалности jесте промена начина комуницирања наjвише на нивоу jезика.
Оваква jезичка ситуациjа сведочи о формирању коренито новог функционалног стила
у књижевним jезицима чиjе су jарке карактеристике хипер- и интертекстуалност,
разговорност (у виду диjалога или полилога са максималном слободом и непоштовањем
граматичких, интерпункциjских и стилистичких правила) али у писаном облику, пис-
мено изражавање артикулациjе и емоциjа као код спонтане комуникациjе у реално
време, присуство разних графичких знакова (икона).

Downloads

Published

2021-11-16

Issue

Section

Articles