MOŽDANA FILTRACIJA U KOMUNIKACIJI

Authors

  • Branislav R. Tanasić Fakultet za menadžment – FAM, Sremski Karlovci, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219011T

Keywords:

komunikacija, informacije, moždana filtracija

Abstract

Savremeni čovek je svakodnevno izložen brojnim i raznovrsnim informacijama. Mozak se od najezde poruka brani filtriranjem, odnosno aktivira mehanizam kojim se vrši trijaža informacija; prigušuju se sadržaji koji ne privlače pažnju ili u potpunosti potiskuju, dok se interesantni inputi stavljaju u fokus pažnje, čak se mogu pojačati. Ovaj proces je veoma važan jer se samo sadržaji koji su predmet pune pažnje memorišu, ostali podražaji prolaze nezapaženo kao da se nisu desili. Kako to ljudski mozak reaguje kao urođeni Adblocker? Kada korteks primi neku vrstu informacije koju smatra prioritetnom, šalje povratni signal delu poznatom kao talamički retikularni nukleus-TRN. U saradnji s asocijativnim korteksom (preko talamokortikalno-talamičke petlje), talamus može obaviti modulaciju primljene informacije povećanjem esencijalnih signala. Mozak mora neprestano da vrši filtraciju važnih, odnosno sadržaja koji su interesantni, od nebitnih, ometajućih interferenci. Stoga treba imati na umu da se memorišu samo sadržaji koji su interesantni i koji vezuju punu pažnju.

Downloads

Published

2021-10-25

Issue

Section

Articles