KORIŠTENJE DIGITALNIH MEDIJA U OBRAZOVNOM PROCESU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Authors

  • Sreten Tešanović Visoka škola za primijenjene i pravne nauke Prometej, Banja Luka
  • Lazo Kukobat Visoka brodarska škola akademskih studija, Beograd, Srbija
  • Nataša Šobot Visoka škola za primijenjene i pravne nauke Prometej, Banja Luka
  • Bojan Hrstić Visoka škola za primijenjene i pravne nauke Prometej, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219061T

Keywords:

digitalni mediji, visoko obrazovanje, komunikacija, informacije, e-učenje, transfer znanja

Abstract

Ambijentalne promjene utiču na visoko obrazovanje, a karakterišu ga mobilnost nastavnog
osoblja i studenata, sve veća prisutnost informacionih, modernih komunikacionih tehnologija i
medija. Medije možemo posmatrati kao sredstva informisanja, obrazovanja i zabave. Korištenje
digitalnih medija u komunikaciji potpomognuto je slikom, zvukom, animacijom koji djeluju
udruženo na više čula, stvarajući tako potpunu informaciju. Budućnost savremenih obrazovnih
sistema temelji se i na sposobnosti njihove primjene za samoučenje i samousavršavanje pomoću
raznovrsnih digitalnih medija koji omogućavaju širok transfer znanja. Digitalni mediji imaju
veliku mogućnost aktuelizacije i brz protok informacija, pa postizanje efektivnog učenja putem
digitalnih medija i dalje predstavlja izazov savremenog obrazovanja. Stepen digitalizacije u Bosni
i Hercegovini je svakako u porastu, iako ovaj proces nailazi na poteškoće izražene najviše u
otporu ljudi da se priklone promjenama. Cilj istraživanja je utvrditi koliko se digitalni mediji
koriste u nastavnom procesu na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i utvrditi
njihov uticaj na efektivnost učenja i usvajanja novih znanja.
Prospektivno istraživanje je provedeno u mjesecu aprilu 2019. godine, a ispitanici su bili studenti
i nastavno osoblje privatnih i državnih visokoškolskih ustanova.
Rezultati provedenog istraživanja, na uzorku od 190 ispitanika pokazuju da je digitalizacija u
viskoškolskom obrazovanju u porastu i da kombinovana nastava ima najbolje efekte za usvajanje
novih znanja i vještina, te da upotreba digitalnih medija ima značajan uticaj u procesu
obrazovanja i transferu znanja.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles