MEDIJSKE KOMPETENCIJE U ŠKOLI

Authors

  • Sanda Milošević

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219077M

Keywords:

digitalno/medijsko obrazovanje, medijske kompetencije, savremena uloga medijskih sadržaja u kreiranju nastavnog procesa

Abstract

Potreba za digitalnim obrazovanjem još u ranom djetinjstvu danas je nesporna. Brojne inicijative
i istraživački projekti odnose se na uspostavljanje digitalnog obrazovanja u školama.
Korištenju interneta i savremenih medija u didaktičke svrhe potrebno je pristupiti sistemski
i u okviru nastavnih planova i programa. Ovaj rad pokušava približiti rješenja na primjeru
Njemačke i prikazati trenutno stanje kod nas. Digitalnom obrazovanju i informatici u okviru
nastavnog programa potrebno je pristupiti interdisciplinarno i detaljno razjasniti sadržajna
područja digitalnog obrazovanja. Digitalno obrazovanje trenutno nije definisano u nastavnim
programima u osnovnoj školi. Proučava se u okviru brojnih predmeta, međutim, nije dodijeljen
određenom predmetu. Vještine potrebne za rad u digitalnom svijetu izlaze iz okvira Osnova
informatike, predmeta koji se izučava u osnovnoj školi.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles