МУЗИКА КАО НАСТАВНО СРЕДСТВО У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Authors

  • Дарка Хербез Пловдивски универзитет „Пајсије Хиландарски“

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219085H

Keywords:

методика наставе српског као страног језика, музика, језик, култура

Abstract

У овом раду указује се на употребу музике као наставног средства у настави српског
као страног језика на Катедри за славистику Универзитета „Пајсије Хиландарски“ у
Пловдиву. Наше искуство показало је да увођење овог дидактичког средства у наставу
обогаћује садржај, побољшава мотивацију студената и даје увид у културу народа
чији се језик учи.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles