БИБЛИОТЕЧКО – ИНФОРМАЦИОНА ДЈЕЛАТНОСТ У ЕРИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КРОЗ ПРИЗМУ МАРКЕТИНГ МИКСА

Authors

  • Aleksandra Broćeta

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219112B

Keywords:

Маркетинг, библиотеке, медији

Abstract

Циљ рада је истраживање Маркетинга у библиотекама кроз сагледавање и оцјењивање
одговора на анкетна питања, која се односе на потребу анкетираних испитаника
за читањем књига, одвајање времена за посвећеност књижевности, књижевне
афинитете, чланство у библиотекама, професионално задовољство запослених
у библиотекама, промоцију и остале елементе маркетинг микса у библиотечкој
дјелатности.
Проблематика данашњег друштва манифестује се недостатком слободног времена.
Рад се базира на сагледавању посјећености Сајма књиге, задовољству купаца понудом
књига и часописа, прихватљивости цијена књига на сајмовима, задовољством понуде
књига и часописа, као и оцјеном рада Народне и универзитетске библиотеке Републике
Српске (НУБ РС) у свим сегментима маркетинг микса.
Резултати истраживања приказаће низ закључака скицирајући читалачки укус и
заинтересованост за разне врсте књижевности на подручју града Бањалука.
Тематика научног рада сагледава нова технолошка достигнућа кроз призму
Маркетинга, велику заинтересованост и амбициозност руководећег кадра и свих
запослених у библиотечкој дјелатности за иновацијама и нераскидовом контакту са
Медијима, који узрочно – посљедично утичу на јавно мњење.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles