OBRAZOVANJE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA

Authors

  • Veljko Đukić Centar za humane tehnologije Banja Luka
  • Ognjen Đukić Elektrotehnički fakultet Banja Luka
  • Biljana Đukić Osnovna škola „Danilo Borković“ Gradiška

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219166D

Keywords:

obrazovanje, održivi razvoj, ekologija

Abstract

Dugo se društveni razvoj sagledavao isključivo kroz ekonomski rast.Stvaranje profita predstavljalo
je glavni vid društvene odgovornosti u oblasti poslovanja. Sve do sedamdesetih godina
prošlog vijeka dominirala je paradigma ,,industrijskog društva“ koja je u prvi plan isticala
materijalne vrijednosti – profit i zarade zaposlenih. Manje se pažnje posvećivalo posljedicama
industrijskog razvoja koje su se u drugoj polovini XX vijeka počele ispoljavati na različite načine:
preko prekomjernog trošenja prirodnih resursa, degradacije pojedinih prirodnih resursa,
do zagađenja najvažnijih resursa kao što su vazduh, voda i zemljište.
U prevazilaženju sve većeg nesklada između zdravije životne sredine i potrebe budućeg ekonomskog
rasta, uvođenje i primjena koncepta održivog (usklađenog, ili uravnoteženog) razvoja
predstavlja jedino ispravno rješenje.
Ekološki sadržaji su vremenom postali nezaobilazni dio savremenih obrazovnih sistema, jer
smatra se da obrazovanje – ne samo formalno već i neformalno – predstavlja temelj za tranformaciju
globalnog društva, odnosno država po modelu održivog razvoja.
Opsežno empirijsko ispitivanje sprovedeno na uzorku od 250 ispitanika potvrdilo je osnovnu
hipotezu ovog rada: Što je veći nivo ekološke svijesti, to je veća mogućnost primjene koncepta
održivog razvoja.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles