ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ НОСИОЦА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Authors

  • Славољуб Вујовић Економски институт, Београд, Србија
  • Јелена Премовић Економски институт, Београд
  • Рајко Мацура Бања Лука Колеџ ''BLC'', Бања Лука

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219198V

Keywords:

туристичка дестинација, туризам, туристичка понуда

Abstract

На основу истраживања одабране литературе, код анализе основних чинилаца
развоја туризма, гледано са економског и географског аспекта, незаобилазни су
туристичко место и туристичка дестинација. Исход, односно, реализација циљева
туристичке понуде и тражње увек се одвија у одређеном туристичком месту, односно,
дестинацији. У раду се анализирају чиниоци, интегративни елементи и управњачки
аспекти туристичке дестинације у функцији носиоца туристичке понуде.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles