ПОСЛОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ФУНКЦИЈЕ КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Authors

  • Слободан Симовић Факултет за дипломатију и безбедност у Београду
  • Михајло Манић Факултет за дипломатију и безбедност у Београду

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219205S

Keywords:

кључне вредности компаније, професионалност и рационалност, менаџер безбедности, ризик и претња

Abstract

Основни задатак менаџера безбедности, као одговорног лица за ниво безбедности у
компанији и за дешавања у оквиру своје функције је, да организује службу безбедности
као и радне функције запослених. Мора да буде рационалан, што подразумева да не
сме да дозволи да корпоративна безбедност као функција постане гломазна и скупа
по компанију. Сходно овоме, његов приоритетан задатак је идентификовање кључних
вредности компаније којима треба посветити највише пажње. Предмет овакве
анализе су материјалне и нематеријалне вредности, облици имовине и личности
руководиоца који су од великог значаја, те би се њихов губитак одразио погубно за
компанију.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles