ZNAČAJ OBJEKTIVNOG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Authors

  • Ljubiša Ševkušić Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219231S

Keywords:

finansijsko izvještavanje, globalizacija, preduzeće

Abstract

Savremeni način poslovanja od privrednih subjekata zahtijeva veliku fleksibilnost, brzinu djelovanja
kao i kontinuirano praćenje zahtjeva tržišta. Sve to rezultat je globalizacije kao procesa
koji povećava stepen konkurencije, ali i međuzavisnosti mnogobrojnih učesnika u privredi. Kako
bi se stvorio povoljan poslovni ambijent, za rast privredne aktivnosti u sadašnjim uslovima neophodno
je osigurati povjerenje investitora (sadašnjih i potencijalnih), kreditora, dobavljača,
javnosti, državnih organa i slično. Povećanju nivoa poslovnog povjerenja značajno doprinosi
objektivno finansijsko izvještavanje. Ovakvo izvještavanje pored poštovanja zakonske i profesionalne
regulative podrazumijeva i etičke norme, odnosno etičko ponašanje kreatora finansijskih
izvještaja. Primarni cilj rada jeste da istakne važnost objektivnog finansijskog izvještavanja u
uslovima globalizacije.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles